Η παρέμβασή μου με θέμα τη διαγενεακή ανισότητα στην Ελλάδα, στη διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ Χαλανδρίου

YouTube video