Η κρίση στην Ουκρανία συνδέεται ευθέως με την εσωτερική κρίση της Δύσης (Action 24, Briefing)

YouTube video