Η Θράκη και η Τουρκία

Η πιεζόμενη Τουρκία επιχειρεί μέσω Θράκης έναν αντιπερισπασμό. Και επιδιώκει να μετατραπεί από κατηγορούμενη σε κατήγορο. Δεν θα τα καταφέρει.

Η αλήθεια για τη Θράκη είναι πολύ απλή και εμφανής. Η Τουρκία, δια των εκπροσώπων της, επιχειρεί να κρατήσει τη μουσουλμανική μειονότητα όσο πιο αμόρφωτη, περιθωριοποιημένη και, άρα, εύκολα χειραγωγήσιμη γίνεται.

Καθήκον της ελληνικής πολιτείας είναι να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες του μειονοτικού πληθυσμού (και των μειονοτικών ομάδων μέσα στη μειονότητα) και, συνολικά όλων των Θρακιωτών, Χριστιανών και Μουσουλμάνων Ελλήνων.

Η Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία καλά θα κάνει να κοιτάξει τα του οίκου της και τη δραματική υποχώρηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου εκεί αντί να αναλώνεται σε ατελέσφορες προσπάθειες αντιπερισπασμού.

Σε αντίθεση με την Τουρκία, η Θράκη, όπως όλη η Ελλάδα, έχει ευρωπαϊκό παρόν και μέλλον.