Η ευρω-αμερικανική συμφωνία για το φυσικό αέριο και η σημασία της (Alpha TV, Τlive)

YouTube video