Η Ελλάδα πρωτοπορεί, η Ευρώπη βραδυπορεί (Κανάλι της Βουλής)

YouTube video