Η ΕΕ κοντά σε ένα άτυπο κορονο-ομόλογο (Action 24, Evening Report 18.05.2020)

YouTube video

H γαλλο-γερμανική πρόταση σημαίνει για την Ελλάδα επιδοτήσεις μετά από κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να επιβαρύνεται το ελληνικό δημόσιο χρέος. Ένα πολύ θετικό βήμα – αν αποφασισθεί τελικά – με σημαντικές άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συνολικό ποσό που θα πάρει η Ελλάδα αρκεί για να καλύψει τη ζημιά στην ελληνική οικονομία που θα αφήσει ο COVID19. H τεράστια πίεση που ασκεί ο ευρωπαϊκός Νότος, μαζί και η Ελλάδα, φαίνεται πως οδηγεί τη Μέρκελ σε μεταστροφή και αλλάζει τους συσχετισμούς.