Η Βόρεια Αθήνα συζητά: Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην εποχή της πανδημίας (Θ. Αμπατζόγλου, Γ. Βούρος, Γ. Μαρκόπουλος)

YouTube video