Η αξιοπιστία και το κύρος των ΗΠΑ τραυματίστηκαν (Alpha TV, κεντρικό δελτίο)

YouTube video