Η ένταση με την Τουρκία μειώθηκε αλλά μπορεί να επανέλθει (Alpha TV, Happy Day)

ΜΜΕ Τουρκία
YouTube video