Ζακ Ντελόρ, 1925-2023

Η Ευρώπη αποχαιρετά έναν μεγάλο Ευρωπαίο. Ο Ντελόρ δεν ανήκε στη γενιά των θεμελιωτών-“πατέρων” της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ως ο ηγέτης που την αναβίωσε. Παρέλαβε την ευρωπαϊκή ιδέα στο τέλμα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, και κατάφερε να της δώσει μια δεύτερη ζωή, με την ενιαία αγορά, το ευρώ, την ενισχυμένη περιφερειακή πολιτική και τη διεύρυνση. Η απώλειά του υπενθυμίζει την κρίση οράματος, στρατηγικού προσανατολισμού και φιλοδοξίας της σημερινής Ευρώπης.