Ερώτηση στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Κρανή (Ε.Μ. Επιτροπή Παρακολούθησης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α, 05.02.2020)