Ερώτηση στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Κρανή (Ε.Μ. Επιτροπή Παρακολούθησης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α, 05.02.2020)

YouTube video

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Δημήτριο Κράνη.