Ενίσχυση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ιόνιο

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Ενίσχυση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ιόνιο

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα, που ανήκει στην
οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με
αρμοδιότητα την αστυνόμευση των λιμένων και των χωρικών υδάτων, καθώς και
την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Για την επίτευξη του ρόλου του το
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή λειτουργεί έναν στόλο περιφερειακά
κατανεμημένων πλωτών, εναερίων και χερσαίων μέσων, με σκοπό την πρόληψη και
την καταστολή των έκνομων ενεργειών στο θαλάσσιο πεδίο. Ομοίως, εφαρμόζει
μηχανισμούς εντοπισμού δυνητικών απειλών, προκειμένου αφενός να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική επίγνωση της κατάστασης και αφετέρου να
λαμβάνονται έγκαιρα στοχευμένα μέτρα ανταπόκρισης, ιδιαίτερα σε τυχόν
περίπτωση απότομης μεταβολής των καταστάσεων.

Όπως γνωρίζετε η πρόσφατη επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο πέλαγος
πρόσθεσε περίπου 13.000 τ. χλμ. θαλάσσιου χώρου στην επικράτεια της χώρας. Η
επιπλέον χωρική επιφάνεια χρήζει φύλαξης-αστυνόμευσης και θέτει το ερώτημα
της ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ιόνιο πέλαγος.
Μέχρι σήμερα η έμφαση είχε δοθεί στις δυνάμεις του Σώματος στο Αιγαίο, κυρίως
στο Ανατολικό, με αποτέλεσμα το Ιόνιο πέλαγος να στερείται του απαραίτητου
ανθρώπινου δυναμικού και των πλωτών μέσων.

Από τα 13 (δεκατρία) Λιμεναρχεία του Ιονίου πελάγους, με εξαίρεση τα Κεντρικά
Λιμεναρχεία Πάτρας και Ηγουμενίτσας, τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Κέρκυρας,
Καλαμάτας καθώς και τα υπόλοιπα Λιμεναρχεία του Ιονίου πελάγους – και ιδίως
αυτά των Ιονίων νήσων – έχουν μεγάλες ελλείψεις σε πλωτά μέσα, κυρίως βαρέως
τύπου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Tι σκοπεύει να πράξει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ο εν γένει
προγραμματισμός προκειμένου να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα μέσα το Λιμενικό
Σώμα στο Ιόνιο πέλαγος, ώστε η ελληνική κυριαρχία να καταστεί ουσιαστική και
όχι στα χαρτιά;

Η απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: