Ελαφριές ή βαριές οι κυρώσεις: μία συζήτηση που μαίνεται στην Τουρκία (Evening Report, 17.12.2020)

ΜΜΕ Τουρκία
YouTube video