Είναι διερευνητικές, δεν είναι διαπραγμάτευση (Alpha TV)

YouTube video