Είμαστε ανθρωπιστές αλλά δεν είμαστε αφελείς

‘‘Μια επιτυχημένη μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι αποτελεσματική έναντι των παράνομων ροών αλλά και ανθρώπινη σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες. Είμαστε ανθρωπιστές αλλά δεν είμαστε αφελείς.”

Απόσπασμα από την ομιλία μου με αφορμή την έναρξη του προγράμματος «Rightlines: Drawing fundamental rights policies and actions at the Greek and Cypriot borders». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) με εταίρους τον ΔΟΜ, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο ΥΜΑ) και την Αστυνομία Κύπρου.