Διερευνητικές: oι χαμηλές προσδοκίες χαμήλωσαν… (Creta TV, Ενημέρωση)

YouTube video