Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και ενεργειακή πολιτική

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και ενεργειακή πολιτική

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θεομηνίας «ΜΗΔΕΙΑ» που έπληξε τη χώρα και,
ιδίως, περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, με πολυήμερες διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος και, κατά συνέπεια, ανυπέρβλητα προβλήματα στην
καθημερινότητα των πολιτών, αναδείχτηκαν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν
στο πεπαλαιωμένο και με ελλείψεις δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η μείωση των ετήσιων επενδύσεων έφτασε έως και
75%, με αποτέλεσμα την έλλειψη συντήρησης και την παλαίωση του εξοπλισμού.
Επιπλέον, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενοποιήσει τις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση του ενεργειακού
κόστους και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Η ελληνική οικονομία, μετά
την απόσυρση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περνάει – μέσα
από τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές και τις ηλεκτροκίνητες αντλίες
θερμότητας στα κτίρια – στην αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος, αντί για
πετρέλαιο/αέριο. Συνεπώς, απαιτείται δίκτυο μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Εξάλλου, στον ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας προβλέπεται, εκτός των
άλλων, και η διασύνδεση του ηπειρωτικού συστήματος με τα νησιά, αλλά και την
Κύπρο, προκειμένου να βγει από την ενεργειακή απομόνωση, για οικονομικούς και
γεωστρατηγικούς λόγους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Tι σκοπεύει να πράξει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα άμεσα προκειμένου να
γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις με σκοπό:

α) την υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ με στόχο την ασφάλεια του
δικτύου μεταφοράς- διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από ατμοσφαιρικά-φυσικά
φαινόμενα και

β) τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ,
ενόψει της απανθρακοποίησης της ελληνικής οικονομίας και της αύξησης του
ποσοστού των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, στο πλαίσιο της ενεργειακής και
εθνικής ασφάλειας.