Δίκαιη αλλά και αυστηρή η πολιτική μας στο μεταναστευτικό

Συνέντευξη στην εφημερίδα RealNews και τον δημοσιογράφο Γ. Σιαδήμα