Αποφοίτηση Νέων Ανθυποπυραγών

Σήμερα είχα την τιμή να παρευρεθώ στην τελετή αποφοίτησης των Νέων Ανθυποπυραγών του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2022. Οι νέοι Ανθυποπυραγοί αποφοίτησαν από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία στο σπουδαίο λειτούργημά τους!