Απομόνωση της Τουρκίας τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ (Τα Νέα, 12.12.2019)