Αναγκαία μία γερή ένεση ρευστότητας (Action 24, Evening Report, 16.03.2020)

YouTube video

Χρειαζόμαστε μία γερή ένεση ρευστότητας καθώς από τον COVID19 θα κλονιστεί η παγκόσμια οικονομία. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε σήμερα ότι πλέον δεν υφίσταται ο στόχος του πλεονάσματος για το 3,5%. Οι δαπάνες για την υγειονομική και την μεταναστευτική κρίση δεν θα υπολογίζονται στον φετινό προϋπολογισμό.  Σε πρώτη φάση, η κυβέρνησή μας, θα διαθέσει 2 δις για να βοηθήσει παραγωγικές δραστηριότητες που θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα λόγω μείωσης του τζίρου. Το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλει μέρος του μισθού των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται, ενώ όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αναστέλλονται και νομοθετούμε έκτακτα μέτρα ώστε να διασωθούν θέσεις εργασίας.