Ανάγκη λήψης μέτρων για τη διαχείριση του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων στη Βόρεια και Ανατολική Αττική

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

Θέμα: Ανάγκη λήψης μέτρων για τη διαχείριση του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων στη Βόρεια και Ανατολική Αττική

Πληθαίνουν διαρκώς οι αναφορές κατοίκων των βορείων προαστίων της Αττικής για αγριογούρουνα που φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών τους, κυκλοφορούν σε πάρκα και παιδικές χαρές καθώς και στους δρόμους αναζητώντας τροφή, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, τόσο στα Μελίσσια, την Εκάλη, την Πεντέλη αλλά και σε περιοχές στους πρόποδες του Υμηττού, όπως η Παιανία και τα Γλυκά Νερά.

Η εμφάνιση, συχνά ολόκληρων οικογενειών αγριόχοιρων εντός των αστικών περιοχών, θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή κυκλοφορία των οδηγών αλλά και των πεζών, που ενδεχομένως θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτά.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η διαχείριση του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Δασικών Υπηρεσιών και, βάσει της ισχύουσας υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3139/Β΄/2019), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της επιχείρησης ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχοιρων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Πεντέλης, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας (Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.).

Επίσης, θα συνδράμουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς (οι υπηρεσίες των Δήμων, της Αντι-Περιφέρειας, της ΕΛ.ΑΣ κλπ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (έγκαιρη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, επιτήρηση περιοχής που θα επιχειρήσουν τα συνεργεία για ελαχιστοποίηση της προσβασιμότητας) μετά από σχετική ενημέρωση τους από το Δασαρχείο, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

Ωστόσο η πρόσφατη εξέλιξη της υπεραύξησης του πληθυσμού τους και λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η καραντίνα, καθώς και η συχνότητα εμφάνισής τους απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των ζώων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός τι άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των αγριόχοιρων και να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων;

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 25.06.2021:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Καιρίδη ∆ημήτρη,
κοινοποιούμε:
To με α.π. 48048/1473/7-6-2021 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών/ΥΠΕΝ
To με α.π. 64143/31-5-2021 έγγραφο της Α.∆. Αττικής
και σας γνωστοποιούμε ότι, όπως προκύπτει και από το πρώτο ανωτέρω έγγραφο, τo πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων και της παρουσίας τους μέσα στις πόλεις είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και για το λόγο αυτό το Υπουργείο, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις περιφερειακές ∆ασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχει λάβει μία σειρά από μέτρα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικά για το πρόβλημα της παραμονής ή διέλευσης αγριόχοιρων μέσα από τις πόλεις, με Εγκύκλιό του, έδωσε αναλυτικές οδηγίες στις ∆ασικές Υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς της αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπισή του. Στην Εγκύκλιο τονίζεται ότι το θέμα αυτό άπτεται και των αρμοδιοτήτων λοιπών φορέων, οπότε για τον αποτελεσματικό χειρισμό του απαιτείται συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των ∆ασικών Υπηρεσιών με τις οικείες Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α, την Ελληνική Αστυνομία και τις λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς και όπου κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή τους, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια. Ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Ανατολική Αττική (∆ήμο Κηφισιάς), με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου (Τμήμα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας), του οικείου ∆ήμου (∆ήμαρχος Κηφισιάς), των κυνηγετικών συλλόγων και του ∆ασαρχείου Πεντέλης, όπου αναλύθηκαν διεξοδικά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Αναλυτικά η απάντηση και τα συνημμένα έγγραφα εδώ: