Ανάγκη λήψης μέτρων για την ομαλή μετάβαση της βιομηχανίας πλαστικών στα νέα δεδομένου του ν. 4736/2020 (Α΄ 200)

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης μέτρων για την ομαλή μετάβαση της βιομηχανίας πλαστικών
στα νέα δεδομένου του ν. 4736/2020 (Α΄ 200)

Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν. 4736/20-10-2020 (Α΄ 200) με τον οποίο
εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ)2019 σχετικά με τη μείωση των
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Κατά την διάρκεια της 10ετούς
κρίσης, η βιομηχανία πλαστικών και, ειδικά, πλαστικών μίας χρήσης όχι μόνο άντεξε
αλλά προχώρησε και σε σημαντικές επενδύσεις, στηρίζοντας την απασχόληση και τα
δημόσια έσοδα, ενώ παράλληλα αποτελεί στρατηγικό προμηθευτή των κλάδων του
τουρισμού και της εστίασης. Μάλιστα, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου
πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές.

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε καινοτόμα μοντέλα κυκλικής οικονομίας και σε
νέες δραστηριότητες σχετικές με τις απαιτήσεις της νέας ρύθμισης (νέα προϊόντα,
νέες υποδομές ανακύκλωσης κλπ.), δεδομένων των προθεσμιών που θέτει ο νέος
νόμος, αλλά και των εξαιρετικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του
κορωνοϊού, ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολλές να καταστούν μη
βιώσιμες.

Ως εκ τούτου ερωτάται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

α) Προβλέπεται η εκπόνηση και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου με κίνητρα
(επιδοτήσεις ΕΣΠΑ ή άλλα) για την ομαλή μετάβαση των ελληνικών βιομηχανιών
πλαστικού που επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις μέσα από προγράμματα στήριξης και
χρηματοδότησης;

β) Εξετάζεται η αξιοποίηση πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων των οποίων τα προϊόντα/δραστηριότητες επηρεάζονται
(απαγορεύονται ή μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση αυτών) με σκοπό την
ανάπτυξη καινοτόμων εναλλακτικών προϊόντων;