Ακόμα και αν δεν εκλεγεί ο ίδιος, ο “Τραμπισμός” φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει (Athina 984, 04.11.2020)

YouTube video