Έχουμε μια πρώτη συνεννόηση με την Τουρκία στο μεταναστευτικό