Ένας μήνας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

27.6-27.7: Ένας μήνας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πολλή δουλειά, μεγάλες προκλήσεις, διεθνείς συνεργασίες. Για μια Ελλάδα με ανάπτυξη, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.