Δίπλα στις τοπικές κοινωνίες

Η Λέσβος έχει δεχτεί πολύ από το βάρος αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης. Στόχος μας είναι η στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και η εφαρμογή πολιτικών που δίνουν λύσεις, περιορίζουν, στον μέγιστο βαθμό, το πρόβλημα και αμβλύνουν (αντί να οξύνουν) τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και δεν θα ξαναζήσουμε τις αποτυχίες της…

Read More