Ελλάδα-Ινδία

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας, κ. Ναρέντρα Μόντι, ενός από τους πιο ισχυρούς ηγέτες παγκοσμίως, στην Αθήνα, η πρώτη μετά από 40 χρόνια, σηματοδοτεί την αναβαθμισμένη ελληνο-ινδική σχέση. Λέγεται, συχνά, ότι η σχέση των δυο λαών είναι ιστορική. Πράγματι, όποιος επισκεφθεί το νέο μουσείο των Αιγών, έξω από τη Βέροια, για τον οικουμενικό Αλέξανδρο το καταλαβαίνει αμέσως. Όμως, τα…

Read More