Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Συναντήθηκα σήμερα με τον Ειδικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, αρμόδιο για θέματα νόμιμης μετανάστευσης. Κοινός μας στόχος η επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών για τις μετακλήσεις εργατικού δυναμικού και τις άδειες παραμονής, μέσω της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης, αλλά με αυστηρούς κανόνες και διεξοδικούς ελέγχους.

Read More