Πως αλλάζουν οι καιροί…

Τη δεκαετία του 2010 και της μεγάλης οικονομικής κρίσης, η Γερμανία αναπτύσσονταν με ταχύτητα, χάρη στις εξαγωγές της στην Κίνα και το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Σήμερα, ο Economist αναρωτιέται αν ξαναέγινε ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, όπως ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ενόψει και της ΔΕΘ που ξεκινά σε λίγες μέρες, αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά την τρέχουσα…

Read More