Οι εισηγήσεις του Δημήτρη Καιρίδη στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου (22.09.2020)

Χθες στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ήμουν εισηγητής στην κύρωση του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας για την Εμπορική Ναυτιλία, της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και, τέλος, του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της γεωργίας.