Ω, τι κόσμος μπαμπά! Καλεσμένος ο Θεόδωρος Πάγκαλος (04.07.2018)

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος είναι πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Μιλήσαμε για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις αλλά και τα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος διεθνή θέματα.