Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ και η Ελλάδα – 9.3.2018

9.3.2018

Ο Πρόεδρος Τραμπ ασφυκτιά από την αδυναμία του να εφαρμόσει έστω και μέρος όσων υποσχέθηκε προεκλογικά. Αποφάσισε, λοιπόν, να ικανοποιήσει την κομματική του βάση, παρά την αντίδραση των συμβούλων και του κόμματός του, και να επιβάλει δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και αλουμίνιο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος αφού μπορεί να οδηγηθούμε σε έναν εμπορικό πόλεμο, μέσα από τα αντίποινα που ετοιμάζουν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ και την κλιμάκωση που αυτά θα επιφέρουν.

Επιπλέον, ο Τραμπ αποδεικνύεται τοξικός για την ευρω-ατλαντική κοινότητα ασφάλειας πάνω στην οποία βασίστηκε η ειρήνη στην Ευρώπη μεταπολεμικά. Για την Ελλάδα, πέρα από το οικονομικό κόστος των λίγων εξαγωγών της στις ΗΠΑ από εταιρίες όπως η Σωληνουργία Κορίνθου, το κόστος είναι κυρίως πολιτικό και γεω-στρατηγικό. Σε μια στιγμή που η Ελλάδα χρειάζεται τη δυτική στήριξη, η δυτική στρατηγική και, κυρίως, η αμερικανική εξωτερική πολιτική βρίσκονται σε σύγχυση. Η αστάθεια στα ανατολικά μας και η σύγχυση στα δυτικά μας δημιουργούν ένα βεβαρημένο γεω-στρατηγικό περιβάλλον.