Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Διακυβέρνηση της ΕΕ (Καιρίδης, Βενιζέλος, Μανιτάκης 22.07.2020)

Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Πολιτική και Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ. Ολόκληρη η συζήτηση που οργάνωσε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και που συντόνισε ο Δρ Χρήστος Παπαστυλιανός εδώ.