Ημέρα της γυναίκας (08.03.2020)

Κοιτώ την κόρη και τον γιό μου και σκέφτομαι την πρόοδο που κάναμε στην ισότητα των δυο φύλων αλλά και τον δρόμο που έχουμε ακόμα μπροστά μας.

Αν κάτι θα πρόσθετα στη σχετική συζήτηση, αυτό θα ήταν ότι στη νότια Ευρώπη, η έξοδος της γυναίκας από το σπίτι στην εργασία δεν συνοδεύτηκε από πολιτικές στήριξης της μητρότητας αλλά και αλλαγή του ρόλου των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών, στον βαθμό που χρειάζονταν, με αποτέλεσμα να βιώνουμε την κατάρρευση του αριθμού των γεννήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των ίδιων των κοινωνιών μας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία και την Ισπανία, η νέα γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια, με το κράτος και την κοινωνία να μην κάνουν αρκετά για να διευκολύνουν τη συνύπαρξη των δυο, και καριέρα και οικογένεια.

Χρέος μας είναι να διδαχθούμε από τα ελλείματα της τελευταίας 40ετίας αλλά και τον τρόπο που απάντησαν, πιο πετυχημένα, στο δίλημμα αυτό άλλες κοινωνίες, όπως η Γαλλία και η Βόρεια Ευρώπη.

Δημήτρης Καιρίδης, 08.03.2020