Η Ευρώπη δεν αντέχει ένα “Italexit” (Mega Channel, Κοινωνία Ώρα Mega, 06.04.2020)

Ζούμε παγκοσμίως στιγμές πρωτόγνωρης οικονομικής καταβύθισης. Η ελληνική οικονομία θα πληρώσει δυσανάλογο τίμημα εξαιτίας της εξάρτησης της από τα τουριστικά έσοδα. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δαπανά 6 δισεκατομμύρια κάθε μήνα για τη στήριξη της οικονομίας, ένα κολοσσιαίο ποσό για τις δυνατότητες της. Είναι προφανές ότι η λύση δεν μπορεί παρά να εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την Ευρώπη. Ο γερμανικός εγωισμός διακινδυνεύει ένα Italexit που θα απειλήσει την επιβίωση της Ευρώπης ως ενιαίου συνόλου. Όμως, ιστορικά η Ευρώπη έχει προχωρήσει μέσα από κρίσεις και, εν τέλει, η λύση έχει πολύ μικρότερο κόστος από τη μη λύση.

Από την παρουσία μου στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega με τους Νίκο Φιλιππίδη και Μπάγια Αντωνοπούλου στο Mega Channel στις 06.04.2020.