Γεω-στραγητική ένταση και τουρκική λίρα – 10.4.2018

10.4.2018

Η Τουρκία είχε ρυθμό ανάπτυξης 7,4% το 2017. Παρόλα αυτά το ΑΕΠ της σε δολάρια από 863 δισεκατομμύρια έπεσε στα 851. Πως γίνεται αυτό; Η εξήγηση είναι απλή: η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε και συνεχίζει να υποτιμάται. Ήδη ένα δολάριο αξίζει λίγο πάνω από τέσσερις λίρες και ένα ευρώ πέντε. Η υποτίμηση της λίρας την τελευταία διετία έχει ξεπεράσει το 60%.

Ο λόγος είναι απλός και έχει να κάνει με την επεκτατική οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν στο εσωτερικό προκειμένου να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση που με τη σειρά της διατηρεί τον πληθωρισμό σε διψήφιο νούμερο και αυξάνει το εξωτερικό έλλειμμα της οικονομίας.

Επιπλέον, οι αγορές συναλλάγματος αισθάνονται ανησυχία από τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο που η ένταση με τους Κούρδους, η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία και η επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Ευρωπαίους και την Ελλάδα ενέχουν.

Παρά τους κομπασμούς του καθεστώτος, η τουρκική οικονομία παραμένει ευάλωτη και εξαρτημένη από την εισροή ξένων κεφαλαίων με χαμηλό κόστος. Κάθε χρόνο χρειάζεται πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακυκλώνει το εξωτερικό χρέος της, κυρίως ιδιωτικό. Τα επιτόκια διεθνώς έχουν πάρει την ανηφόρα και η πίεση στο μέλλον μάλλον θα αυξηθεί.

Μέχρι τις εκλογές του 2019 ο Ερντογάν θα επιμείνει στην πολιτική του, δηλαδή στην οικονομική επέκταση και τη γεω-στρατηγική ένταση, προκειμένου να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η λίρα θα συνεχίσει να υποτιμάται και οι αγορές θα παρέχουν ένα φρένο στον μεγαλοϊδεατισμό του, που είναι κατά τι αποτελεσματικότερο από τις φλυαρίες των ευρωπαϊκών συμβουλίων.