Προέκυψε τεχνικό σφάλμα.
Η εγγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Ευχαριστούμε

Εγγραφή Newsletter, SMS και επικαιροποίηση στοιχείων 

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?