Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπό τον Manfred Weber, επικεφαλής του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεδρίασε σήμερα διαδικτυακά με θέμα την υπό εξέλιξη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Στις φωτογραφίες ο Manfred και η Suica Dubrovka, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παρουσίασα τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ομάδα Εργασίας για το Μεταναστευτικό στην οποία προεδρεύω.