ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Διαβάστε τα νομοσχέδια που στήριξε ο Δημήτρης Καιρίδης και τις τοποθετήσεις του.  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αναλυτικά το Κοινοβουλευτικό έργο του Δημήτρη Καιρίδη