Αναλυτικά το Κοινοβουλευτικό έργο του Δημήτρη Καιρίδη