Ελλάδα-Γερμανία, μία σύγκριση

Ελλάδα-Γερμανία, μία σύγκριση

Κατόπιν πρόσκλησης, δημοσιεύτηκε σήμερα στη νέα εφημερίδα “60 plus”, το κάτωθι κείμενό μου, ένεκα απολογισμού της χρονιάς που έφυγε και προγραμματισμού της νέας που μόλις άρχισε, με την υποσημείωση ότι όσο κακός είναι ο αυτο-θαυμασμός αλλά τόσο κακό είναι και το αυτο-μαστίγωμα, καθώς και τα δυο αποφεύγουν την ισορροπημένη και γι’ αυτό ειλικρινή κριτική, από την οποία μπορεί να γίνουμε…

Read More