Τα νέα της βόρειας Αθήνας

Τα νέα της βόρειας Αθήνας

Η κυβέρνηση θα διαθέσει 1.139.290 ευρώ στους Δήμους της βόρειας Αθήνας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, με 268.137,00 ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση…

Read More