Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής

Στην επίσκεψή μου στην Αστυνομική Διεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής έγινα κοινωνός της δραματικής #υποστελέχωσης και των μεγάλων ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής στην αστυνομία. Παρήγορο αντιστάθμισμα είναι η αυταπάρνηση και το #φιλότιμο των Ελλήνων αστυνομικών που, συχνά, φροντίζουν με δικά τους έξοδα για τη στοιχειώδη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας. Θετική είναι και η συνεισφορά ιδιωτών χορηγών για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

Χρειάζεται η άμεση #ανακατανομή του προσωπικού από τη φύλαξη «υψηλών προσώπων» στην προστασία του απλού πολίτη, η πρόσληψη προσωπικού, νέος σύγχρονος εξοπλισμός και νέο οργανόγραμμα βασισμένο στις σημερινές ανάγκες και την αξιοκρατία.